Suosikit

BETONIN PATINA

Betonin patina

 

Betoni on eloisa ja luonnollinen materiaali, joka muuttuu ajan oloon. Hi-Conin tuotteet ovat korkealujuusbetonia joiden, kuten tavallisestakin betonista tehtyjen, täytyy voida olettaa muuttuvan ajan oloon. Väri ja pinnan rakenne muuttuvat betonin elinaikana ja tämä muutos on sekä betonin esteettinen vahvuus, että osa sen elävää ja vaihtelevaa ilmeikkyyttä.

 

Betoni patinoituu ajan oloon ja sen ulkonäkö muuttuu. Tämä muutos on osa betonin esteettistä vaikutelmaa. Patina koskee vain muutaman millimetrin pintakerrosta eikä sillä ole muutoin vaikutusta betonirakenteeseen tai sen lujuuteen. Patina on vain esteettinen asia.

 

Hi-Conin tuotteet patinoituvat myös, mutta usein hitaammin ja vähemmän kuin tavallinen betoni.

 

Kuluminen

Pinnat ovat alttiina tuulelle ja säälle, ja ne kuluvat ajan myötä. Betonipinta kuluu sulamisen ja jäätymisen seurauksena, samalla kun kalkki huuhtoutuu hiljalleen pois. 

Tämän seurauksena, betonipinnan sementtimäärä vähenee, samalla kun kiviaines tulee entistä enemmän näkyviin. Pinta näyttää karkeammalta, huokoisemmalta ja tummemmalta. Suurempi huokoisuus lisää kahdentyppistä patinaa, likaantumista ja eloperäistä likaantumista.

LIKAANTUMINEN

Niin kauan, kun betonin pinta on tiivis ja tasainen (sementtimassa tiivis), pienet hiukkaset kuten noki, voivat tarttua siihen, mutta sadevesi huuhtoo ne myös helposti pois.

Kun pinta on kulunut ja pienet kolot ja halkeamat ovat paljaana, lika tarttuu helpommin pintaan ja kulkeutuu halkeamiin ja koloihin sadeveden viemänä.  On odotettavissa, että betonipinta ajan oloon on vaikeampi pitää puhtaana.

Eloperäinen likaantuminenen

Betonipinta likaantuu myös eloperäisesti ajan oloon. Tähän tarvitaan aurinkoa, vettä ja ravinteita kuten kaikille kasveille. Kun betonipinnan olosuhteet ovat sopivat, eloperäinen likaantuminen alkaa muutamassa vuodessa.

 

Jos pinta on alttiina kosteudelle, eloperäinen likaantuminen alkaa näkymään muutaman vuoden päästä. Betonin sisältämä vesi on huomattavan alkalista ja se estää pieneliöiden kasvua. Ajan mittaan ph-arvo kuitenkin alenee  ilman sisältämän hiilidioksidin vaikutuksesta ja levät, sammaleet ja muut kasvit voivat juurtua betonin pinnalla. 

 

KALKKIHÄRME, MIKSI SITÄ SYNTYY?

 

Kalkkihärmettä esiintyy kaiken tyyppisissä tuoreissa betonipinnoissa. Kalkkihärme näkyy väliaikaisena vaaleampana kerroksena betonipinnan päällä. Kalkkihärme on harmitonta, eikä vahingoita betonia ja se katoaa itsestään vuodessa, kahdessa kun betoni on alttiina säälle ja tuulelle. Kalkkihärme on vaikutukseltaan ainoastaan esteettinen haaste.

 

Kun betoni on nuorta, sen pinta on huokoinen ja betonin sisältämä kalsiumhydroksidi muodosta kalkkia kemiallisen reaktion tuloksena. Kemiallinen prosessi jatkuisi ja jatkuisi, mutta käytännössä lakkaa, kun kalkki tukkii kokonaan pinnan huokoset. Tähän menee aikaa yleensä yksi tai kaksi vuotta.  

 

Kalkkihärmettä välttääkseen on erittäin tärkeää pitää äskettäin valetut betonituotteet sisällä, erityisesti jos ne on tarkoitettu sisäkäyttöön. 

 

Yhteystiedot

Jarmo Manninen
Commercial Manager